Cách Tối Ưu Chất Lượng Quảng Cáo Google

Để có điểm chất lượng quảng cáo Google cao thì 3 chỉ tiêu KPI sau phải cao:

1, nội dung quảng cáo => phải hấp dẫn, phù hợp với nguyện vọng của họ, và cung cấp thông tin cần thiết và nhiều lợi ích cho họ

2, trải nghiệm trang đích => trải nghiệm càng tốt thì chứng tỏ người dùng hài lòng, dễ sử dụng trang đích, và nội dung trang đích đáp ứng nguyện vọng của họ.

3, tỉ lệ CTR (tỉ lệ nhấp chuột) = số lượt click vào quảng cáo / số lượt hiển thị quảng cáo => tỉ lệ càng cao thì chứng tỏ người dùng càng có hứng thú với quảng cáo

Dẫn đến, cách tối ưu quảng cáo để có điểm chất lượng cao gồm ba bước như sau:

Bước 1, nội dung banner quảng cáo và lựa chọn từ khóa phù hợp

ta phải thường xuyên tối ưu nội dung banner quảng cáo để phù hợp với thị hiếu người dùng, cũng như tiêu chuẩn của Google.

Bước 2, trải nghiệm trang đích

cần tối ưu trang đích cho phù hợp với thị hiếu người dùng cũng như tiêu chuẩn của Google.

cần biên tập, cải tiến, thay đổi nội dung trang đích (khi cần thiết)

cần biên tập , tạo mới các trang đích cho phù hợp với các từ khóa (nếu website khách hàng không có các trang đích đủ tiêu chuẩn)

Bước 3, tối ưu các tổng thể các yếu tố khác trong chiến dịch quảng cáo để tỉ lệ CTR (tỉ lệ nhấp chuột) cao

Kết luận: Kim chỉ nam hay KPI quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của toàn bộ chiến dịch quảng cáo chính là điểm chất lượng trung bình của toàn bộ từ khóa. Đây là chỉ số khách quan tính bằng công thức toán học dựa vào điểm chất lượng Google trực tiếp chấm cho từng từ khóa.

Chúng tôi đáp ứng được tốt tất cả các yếu tố trên, và quý khách có thể đo đếm khách quan qua điểm chất lượng Google chấm cho từng từ khóa.

Chúng tôi có cam kết điểm chất lượng trung bình tối thiểu cho tất cả các từ khóa, nếu không đạt được thì quý khách sẽ được hoàn lại 100% phí dịch vụ của tháng quảng cáo tương ứng.

Như vậy nếu không hoàn thành cam kết thì chúng tôi ngoài việc hoàn lại 100% phí dịch vụ cho quý khách. Hay nói cách khác là làm không công cho quý khách trong toàn bộ tháng quảng cáo đó, đặc biệt các chi phí vận hành và tài nguyên nhân lực vật lực sử dụng cho quý khách coi như bị lỗ.

Không doanh nghiệp nào muốn cung cấp dịch vụ không công cả, càng không có doanh nghiệp nào muốn làm không công đồng thời bị lỗ chi phí cả. Nhưng chúng tôi dám cam kết trong hợp đồng với quý khách như vậy, bởi vì chúng tôi tự tin vào khả năng tối ưu cũng như kinh nghiệm chuyên gia tối ưu quảng cáo nhiều năm cho các khách hàng đã sử dụng dịch vụ.

Nên tất nhiên quý khách hiểu rõ rằng, chúng tôi luôn phấn đầu với tinh thần trách nhiệm, và khả năng trí tuệ chuyên gia cao nhất để tối ưu chiến dịch quảng cáo của quý khách để đạt được điểm chất lượng trên mức cam kết tối thiểu.

1, Cam Kết Hoàn 100% Phí Dịch Vụ Nếu Không Hiệu Quả Cam Kết. Nếu sau mỗi tháng quảng cáo, quý khách thấy tiền đầu tư vào quảng cáo và doanh số bán hàng thu lại không có lợi nhuận, tức không hiệu quả thì quí khách được hoàn lại 100% phí dịch vụ tháng đó.
2, Cam Kết Hoàn 100% Phí Dịch Vụ Nếu Không Đạt Điểm Chất Lượng Do Google Chấm Cam Kết. Nếu sau mỗi tháng quảng cáo, điểm chất lượng trung bình của tất cả từ khóa dưới cam kết tối thiểu theo gói quảng cáo quý khách đăng ký, thì quý khách được hoàn lại 100% phí dịch vụ tháng đó.