Bảng Báo Giá Các Gọi Dịch Vụ Quảng Cáo Google

Chuyên Nghiệp

3 triệu - < 10 triệu

Vàng

10 triệu - < 30 triệu

Bạch Kim

30 triệu -  <100 triệu

Kim Cương

>= 100 triệu ...

% Phí Dịch Vụ (Theo Ngân Sách Quảng Cáo) ( / tháng)

20%

15%

12%

10%

Phí Dịch Vụ Qui Đổi Chỉ Từ (đồng / tháng)

600.000 đ

1.500.000 đ

3.600.000 đ

10.000.000 đ

Cam kết điểm chất lượng từ khóa trung bình tối thiểu (không đạt hoàn lại 100% phí dịch vụ)

5/10

6/10

6.5/10

7/10

Cam kết hiệu quả và chất lượng (nếu không đạt hoàn lại 100% phí dịch vụ)

img
img
img
img

Không giới hạn số lượng từ khóa

img
img
img
img

Không giới hạn số lượng banner quảng cáo

img
img
img
img

Nghiên cứu & tư vấn từ khóa hiệu quả nhắm chọn mục tiêu cao

img
img
img
img

Nghiên cứu & tư vấn thị trường

img
img
img
img

Nghiên cứu & tư vấn đối thủ cạnh tranh

img
img
img
img

Tư vấn chọn khu vực quảng cáo nhắm mục tiêu

img
img
img
img

Tư vấn chọn ngôn ngữ quảng cáo nhắm mục tiêu

img
img
img
img

Tư vấn chọn thời gian quảng cáo nhắm mục tiêu

img
img
img
img

Báo cáo chuyên sâu KPI chi tiết cho từng từ khóa

img
img
img
img

Tư vấn chiến lược quảng cáo

img
img
img
img

Miễn phí setup ban đầu các chiến dịch quảng cáo

img
img
img
img

Tư vấn và biên tập nội dung các banner quảng cáo

img
img
img
img

Tư vấn cải thiện và biên tập nội dung các trang web, trang đích landing page (nếu cần thiết)

img
img
img
img

Hỗ trợ biên tập, thiết kế và lập trình miễn phí trang web, trang landing page tối ưu (nếu cần thiết)

img
img
img
img

Tạo các tiện ích quảng cáo mở rộng

img
img
img
img

Hỗ trợ thay đổi nội dung quảng cáo

img
img
img
img

Hỗ trợ thay đổi nội dung các trang web, trang đích landing page (nếu cần thiết)

img
img
img
img

Hỗ trợ thay đổi, thêm, bớt từ khóa

img
img
img
img

Hỗ trợ phủ định từ khóa

img
img
img
img

Tối ưu chiến dịch quảng cáo

img
img
img
img

Tối ưu từ khóa quảng cáo

img
img
img
img

Tối ưu điểm chất lượng cho từng từ khóa

img
img
img
img

Báo cáo điểm chất lượng cho từng từ khóa

img
img
img
img

Tối ưu CTR (tỉ lệ nhấp chuột) cho từng từ khóa

img
img
img
img

Báo cáo CTR cho từng từ khóa

img
img
img
img

Tối ưu và tiết kiệm ngân sách quảng cáo

img
img
img
img

Báo cáo ngân sách sử dụng cho từng từ khóa

img
img
img
img

Không có chi phí ẩn

img
img
img
img

Được hỗ trợ thiết kế và lập trình miễn phí website (đủ tiêu chuẩn quảng cáo) nếu quý khách chưa có website

img
img
img
img

Được hỗ trợ liên hệ Google để giải quyết sự cố (nếu có)

img
img
img
img

Cam kết không tăng giá phí dịch vụ trong suốt thời gian hợp đồng

img
img
img
img

Được ký hợp đồng hợp tác quảng cáo thử nghiệm 1 đến 3 tháng trước khi ký hợp đồng hợp tác lâu dài

img
img
img
img

Hoàn lại 100% phí dịch vụ nếu quảng cáo không đạt điểm chất lượng cam kết hoặc không hiệu quả (duy nhất tại Việt Nam có khả năng cung cấp lợi ích này cho đối tác)

img
img
img
img

Cam kết được ghi rõ trong hợp đồng

img
img
img
img
1, Cam Kết Hoàn 100% Phí Dịch Vụ Nếu Không Hiệu Quả Cam Kết. Nếu sau mỗi tháng quảng cáo, quý khách thấy tiền đầu tư vào quảng cáo và doanh số bán hàng thu lại không có lợi nhuận, tức không hiệu quả thì quí khách được hoàn lại 100% phí dịch vụ tháng đó.
2, Cam Kết Hoàn 100% Phí Dịch Vụ Nếu Không Đạt Điểm Chất Lượng Do Google Chấm Cam Kết. Nếu sau mỗi tháng quảng cáo, điểm chất lượng trung bình của tất cả từ khóa dưới cam kết tối thiểu theo gói quảng cáo quý khách đăng ký, thì quý khách được hoàn lại 100% phí dịch vụ tháng đó.